Aanbod vormingsfonds LDE

In kader van het VIA 4 richtten sociale partners van PC 329.01 een sectoraal vormingsfonds voor de lokale diensteneconomie op. Dit fonds wordt georganiseerd door VIVO in samenwerking met de Koepel Lokale Diensteneconomie. De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een budget ter beschikking van dat fonds. De middelen in het vormingsfonds worden ingezet op:

  • versterking beroepsoverstijgende competenties
  • permanente vorming dienstverlenende activiteiten
  • loopbaanontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • implementeren kwaliteitsmodel

Het vormingsfonds voorziet steeds in een collectief aanbod, zowel voor doelgroepwerknemers als voor omkaderingspersoneel. Daarnaast zijn er nog tal van mogelijkheden om de vormingsvragen van de LDE organisaties en haar medewerkers te financieren. Denk hierbij aan:

  • In-house-opleidingen
  • Taalondersteuning op de werkplek
  • Inschrijvingskost en cursusgeld voor opleidingen
  • Interne opleidingen
  • Individuele coaching

Bekijk het aanbod van het vormingsfonds zeker op de website van VIVO.

Brochure: Opleidingsaanbod 2017.

Het Vormingsfonds LDE in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=x9JqRelNp50   

Nieuws

Nieuwe richtlijnen VDAB moeten zorgen voor een betere toeleiding

In de Commissie Sociale Economie van het Vlaams Parlement werd er donderdag 12/10 een vraag om uitleg gesteld over ICF-screening in de so ... lees verder

Wordt deadline minimale schaalgrootte met een jaar uitgesteld?

Op voorstel van bevoegd minister Homans wijzigde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag principieel een artikel van het uitvoeringsbesluit ... lees verder