Aanbod vormingsfonds LDE

In kader van het VIA 4 richtten sociale partners van PC 329.01 een sectoraal vormingsfonds voor de lokale diensteneconomie op. Dit fonds wordt georganiseerd door VIVO in samenwerking met de Koepel Lokale Diensteneconomie. De Vlaamse Regering stelt jaarlijks een budget ter beschikking van dat fonds. De middelen in het vormingsfonds worden ingezet op:

  • versterking beroepsoverstijgende competenties
  • permanente vorming dienstverlenende activiteiten
  • loopbaanontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • implementeren kwaliteitsmodel

Het vormingsfonds voorziet steeds in een collectief aanbod, zowel voor doelgroepwerknemers als voor omkaderingspersoneel. Daarnaast zijn er nog tal van mogelijkheden om de vormingsvragen van de LDE organisaties en haar medewerkers te financieren. Denk hierbij aan:

  • In-house-opleidingen
  • Taalondersteuning op de werkplek
  • Inschrijvingskost en cursusgeld voor opleidingen
  • Interne opleidingen
  • Individuele coaching

Bekijk het aanbod van het vormingsfonds zeker op de website van VIVO.

Brochure: Opleidingsaanbod 2017.

Het Vormingsfonds LDE in beeld: https://www.youtube.com/watch?v=x9JqRelNp50   

Nieuws

Leren over de grenzen heen: ESF-oproep Transnationaliteit

Momenteel loopt er bij het Europees Sociaal Fonds een oproep rond transnationaliteit.

... lees verder

Oproep uitbreiding LDE

Het departement WSE heeft de oproep gelanceerd die aan bestaande LDE-organisaties de mogelijkheid biedt om hun contingent uit te breiden. ... lees verder