Oproep & Infosessie Proeftuinen sociale economie, zorg en welzijn

De oproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen sociale economie en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen 2023’ kent een subsidie toe aan partnerschappen van bestaande sociale-economiebedrijven en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

Bijzonder aan deze oproep zijn twee zaken. Ten eerste onderschrijft de Vlaamse overheid hiermee de zin van samenwerking tussen sociale economie en welzijn & zorg. Onze sector schuift deze samenwerking al langer naar voor. Bovendien is dit een concretisering van de meer algemeen onderschreven wens naar meer samenwerking tussen sociale en reguliere economie. Ten tweede verschijnen in de beoogde proeftuinen doelgroepwerknemers uit de sociale economie op de werkvloer van een andere organisatie, wat noopt tot een verstandige inrichting op maat van zowel de doelgroepwerknemers als van de betrokken partijen (co-creatie).

De oproep gaat uit van het departement WSE. Alle informatie en documenten over deze oproep zijn beschikbaar op hun website. In deze oproep gelden enkele bijzondere voorwaarden naar indiening zoals een gezamenlijke overeenkomst van onbepaalde duur tussen de samenwerkende partijen (promotor en partner) en voorafgaand sociaal overleg binnen de beide organisaties. 

Op donderdag 30 maart kan je van 14u-15u een online infosessie over deze oproep volgen. Je kan vooraf vragen stellen via het inschrijvingsformulier of tijdens de Teams webinar via Forms.

We geven vooraf nog mee dat doelgroepmedewerkers met statuut LDE of individueel maatwerk (vanaf 1/7/2023) in het kader van deze oproep zowel ingezet kunnen worden in de ouderenzorg als in andere Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen. De beperking tot projecten in de ouderenzorg geldt alleen voor collectief maatwerk. (Deze was ingegeven vanuit sectoraal overleg en had de eigenheid van de doelgroep collectief maatwerk voor ogen.)

De oproep wordt éénmalig opengesteld en de projecten kennen een looptijd van maximum 12 maanden. Voor deze actie wordt een totaalbudget van 1,7 miljoen euro voorzien. Samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie ontvangen van maximum 30.000 euro. De uiterste indieningsdatum is 31 mei 2023 om 12.00 u. 

proeftuinen sociale economie en zorg