Nieuw boek over de lokale diensteneconomie

'Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet', werd geschreven door Jan Van Passel en Joeri Vancoillie. Het verscheen op 30 oktober 2015 bij INNI Publishers.

Aanleiding voor het boek vormt het vernieuwde decreet op de lokale diensteneconomie, dat van kracht werd op 1 april 2015. Dit nieuwe decreet herbevestigt het belang van de lokale diensten binnen het domein van de sociale economie. Tegelijk luidt het voor de betrokken ondernemingen ook een diepgaande transitie in. Expliciete speerpunten worden gelegd bij kwaliteitszorg en duurzaamheidsrapportering, bij het opleggen van een minimale schaalgrootte, bij de toeleiding en instroom van kandidaat-werknemers en de effectieve inzet op doorstroomtrajecten.

Dit boek biedt een thematische bespreking van het decreet en zijn uitvoeringsbepalingen. Juridische en maatschappleijke context worden daarbij samengenomen. Daarbij komen uiteenlopende vragen aan bod. In hoeverre volgt het decreet de voorgeschiedenis van de sector? Welke kansen en risico's houdt het in voor zijn primaire doelgroep: de werknemers? Spoort het decreet met de regionalisering van de arbeidsmarkt? Hoe kijkt Europa naar lokale diensten? Is het beleid geneigd samenwerking tussen sociale ondernemingen en lokale besturen aan te moedigen? Dringt groei zich op?

Het boek is te verkrijgen bij INNI Publishers.

lokale diensteneconomie