Toeleidingsproblemen in de lokale diensteneconomie

Sinds het in werking treden van het nieuwe decreet lokale diensteneconomie op 1 april 2015 werkt onze sector voor de toeleiding van doelgroepwerknemers met het systeem van indicering waarbij VDAB de afstand van de werkzoekenden tot de arbeidsmarkt bepaalt.

Op het terrein stellen wij jammer genoeg vast dat de toeleiding allesbehalve vlot verloopt. De nieuwe aanpak van VDAB kent nog heel wat kinderziektes, waardoor er weinig kandidaten worden doorgestuurd en het indiceringsproces zeer lang duurt. Cijfers van VDAB tonen aan dat eind september maar 1,3 kandidaten per vacature konden worden voorgesteld. Uit de informatie die wij bij onze leden verzamelden bleek echter ook dat vacatures zijn die reeds geregistreerd werden in april en waarnaar er tot op heden nog geen enkele kandidaat werd toegeleid. Daarnaast stond op dat moment meer dan de helft van de vacatures open, waarbij er meerdere organisaties zijn met verschillende beschikbare tewerkstellingsplaatsen voor de doelgroep. Dit is een ongekende situatie voor de sector aangezien er in het verleden nooit sprake is geweest van een toeleidingsproblematiek.

Ook horen we van de LDE organisaties dat de doelgroep lijkt te verschuiven naar kandidaten die baat hebben bij een meer intensieve begeleiding. In het verleden was er nochtans steeds een maatschappelijke consensus over de doelgroep van de lokale diensteneconomie en de nieuwe regelgeving beoogde geen wijziging in de doelgroep. Het gaat om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die via een inschakelingstraject in de LDE terug aansluiting kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

De niet-invulling van de toegekende plaatsen zorgt ervoor dat de dienstverlening van de organisaties in de sector zwaar onder druk komt te staan. Wij dringen bij het kabinet sociale economie, departement WSE en VDAB dan ook aan op een snelle oplossing voor deze kwestie!