Toeleiding naar vacatures sociale economie blijft uiterst moeizaam

Het probleem van de toeleiding van kandidaten naar de lokale diensteneconomieondernemingen blijft aanhouden. De sector spreekt van een toeleidingsinfarct. VDAB monitort de situatie met cijfers. 

De toeleiding stokt sinds 1 april 2015, de dag waarop een nieuwe toeleidingsprocedure van kracht werd. Sindsdien werden 444 vacatures opengesteld, waarvan er nog 126 open staan (28,38%). De looptijd van de invulling van een vacature is lang. Eén op drie vacatures blijkt binnen drie maanden ingevuld. Voor twee op drie vacatures duurt het langer, met een maximum van zeven maanden. De toeleiding is beperkt, want per vacature leidde VDAB gemiddeld slechts 1,8 kandidaat toe. 

Maar beperkte toeleiding is niet de enige oorzaak. Ook het profiel van de toegeleide kandidaten sluit niet meer aan bij het profiel uit de vacatures. De sector vermoedt kinderziektes bij het afstellen van het nieuwe screeningsinstrument dat werkzoekenden al of niet een ticket geeft voor sociale tewerkstelling. De wegingsfactoren van dat instrument lijken zonder aanwijsbare reden andere dan de gangbare doelgroepcriteria in het leven te roepen, waardoor een mismatch ontstaat. 

Eerder deze maand, op 13 januari, werden daarover ook actuele vragen gesteld in het Vlaamse Parlement. 

De sector stelt hier belang in. Zij kent sinds jaren de weg om mensen met beperkte arbeidskansen een job te geven, om de relatief sterkeren daaruit te begeleiden naar een nieuwe loopbaan in het reguliere circuit, om een kwaliteitsvolle dienstverlening te organiseren en om klanten en opdrachtgevers daarmee tevreden te stellen. Dit systeem draagt bij aan sociale finaliteiten maar bevindt zich nu uit evenwicht, en dat noopt alleszins tot een dringende bijsturing.