Sector bezorgd over de SINE-hervorming

Ondernemingen uit de sociale economie blijven zeer bezorgd over de hervorming van de SINE-maatregel, zolang de voortgang van het dossier geen verandering laat zien. De Vlaamse regering bereidde in oktober al een voorstel ter zake voor, maar dit voorstel riep veel onbeantwoorde vragen op over de impact van de hervorming op de bestaande sociale ondernemingen. 

Om die reden stelden de sociale parters in de SERV een onderbouwd advies over het voorstel uit totdat er meer duidelijkheid is over bepaalde elementen in het dossier, waaronder het financiële cijferwerk. Voor Beweging.net was dit meer dan aanleiding genoeg voor een wake up call in de pers. 

Voor onze sector blijft in deze situatie het effect van de hervorming op de lokale diensteneconomie en op de sociale dienstenchequebedrijven een hangende kwestie. SINE is immers een dermate vitale hoeksteen in de economische leefbaarheid van deze sociale ondernemingen, dat voor hen alleen een hervorming met een volwaardige vervanger in aanmerking komt. 

Inmiddels loopt hierover een gedachtenwisseling in de Commissie Sociale Economie van het Vlaams Parlement. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 14 januari, een volgende gaat door op 28 januari.