Impact van schorsing maatwerkbesluit op LDE duidelijk

Op dinsdag 26 januari heeft de Raad van State de uitvoeringsbesluiten van het maatwerkdecreet geschorst. Het arrest werd intussen betekend wat tot gevolg heeft dat de maatwerkbesluiten voorlopig niet meer van toepassing zijn. De oude reglementering voor de beschutte en sociale werkplaatsen treedt automatisch opnieuw in voege. 

Het ministerieel besluit van 26 maart 2015, dat de toeleiding naar de lokale diensteneconomie regelt, werd hierbij ook geschorst. Om de toeleiding blijvend te garanderen, ondertekende de minister een nieuw ministerieel besluit. Het beleid deelde dan ook mee aan alle LDE-organisaties dat de toeleiding van doelgroepwerknemers niet in het gedrang zal komen. In de praktijk is de toeleiding echter al een probleem sinds de start van de nieuwe regelgeving. We blijven dan ook aandringen op een oplossing voor onze sector!

Het maatwerkbesluit voorzag eveneens in de adviescommissie voor LDE. De schorsing betekent dat de adviescommissie vanaf vandaag niet meer bestaat.  Tot de Vlaamse Regering de uitvoering van het bewuste artikel opnieuw beslist heeft, is het niet mogelijk om een aanvraag voor een nieuw label als lokale diensteneconomie-onderneming in te dienen.