Transitie nieuwe LDE decreet botst op structurele mismatch in vacatures

Het vervullingspercentage van vacatures in de lokale diensteneconomie zakte van 69,8% in december 2015 naar 66,8% in maart 2016.  Ook de snelheid waarmee vacatures worden ingevuld daalt.  Vaak gaan er maanden overheen.  Honderdentien (110) vacatures wachten vandaag nog op invulling. 

De toeleiding stokt al sinds 1 april 2015, de dag waarop het nieuwe decreet over de lokale diensteneconomie in voege ging.  Dit nieuwe decreet over de lokale diensteneconomie houdt belangrijke overgangen in.  Zo vraagt het onder meer een nieuwe benadering van instroom, gepaard aan een expliciete opdracht om werknemers na enige tijd verder te laten doorstromen.  Aan de instroomzijde loopt het nu dus mis.  De sector vult daardoor minder jobs in dan voorzien en bijgevolg staat ook de continuïteit van de dienstverlening onder druk.

Er zijn criteria om in de lokale diensteneconomie aan de slag te gaan. In het nieuwe decreet wordt de toegang bepaald door een screening van iemands individuele afstand tot de arbeidsmarkt. Een nieuwe werkwijze met heel wat potentieel. Toch wringt daar het schoentje. De wegingsfactoren in dat instrument wijzen systematisch kandidaten aan die niet meer aansluiten bij de profielen die door de sector worden gevraagd.  Ook kandidaten die door de werkgevers zelf worden aangemeld worden hierdoor dikwijls, en dit na wekenlange indiceringsperiodes, niet weerhouden. En op hun beurt kunnen trajectbegeleiders die kandidaten naar de sector doorverwijzen, te weinig bewegen binnen de realiteit van de lokale arbeidsmarkt.   

Als koepel van de lokale diensteneconomie willen we het indiceringsinstrument in de goede richting laten bijsturen. De indicering moet terug aansluiten bij de realiteit en bij het potentieel van de sector.  De basis daarvoor is er alleszins.  Want de LDE profielschets die aan de basis ligt van de indicering sluit wél goed aan bij de werkvraag van de sector.  Alleen zijn de uiteindelijk gebruikte wegingsfactoren te scherp.

Meer achtergrond over dit issue in de nota Toeleiding van kansengroepen naar de lokale diensteneconomie (18/1/2016).