PWA-opvang morgen via Wijkwerken? LDE is een beter alternatief ...

De omschakeling van PWA naar Wijkwerken dreigt de buitenschoolse opvang onbetaalbaar te maken voor veel ouders en scholen.  Het Katholiek Onderwijs wijst op een stijging van gemiddeld 6,5 naar 20 euro per uur.  Een transitie van PWA naar LDE had hier nochtans het verschil kunnen maken. 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters verdedigt zijn beleid. Het zou niet zijn taak zijn om de opvang te organiseren.  Anderzijds wijst hij er ook op dat Wijkwerkers in de toekomst ook taken van buitenschoolse opvang zouden kunnen opnemen. Op een zeer betaalbare manier. 

Toch kunnen we daar kanttekeningen bij plaatsen. Niet alleen omdat de buitenschoolse opvang ook belangrijk is om ouders volwaardig actief te laten zijn op de arbeidsmarkt. Wat van de buitenschoolse opvang toch minstens ten dele ook een zorg voor de minister van Werk maakt.  Maar ook omdat de onderwijswereld niet zonder grond vreest dat het Wijkwerk, dat maximum 2 x 6 maanden kortlopende werkervaring inhoudt, te weinig continuïteit aan de dienstverlening kan bieden. 

Onze lokale diensten schrijven een heel ander verhaal.  Zij bieden continuïteit van dienstverlening doordat zij met langlopende arbeidscontracten werken.  Hun diensten zijn ook betaalbaar voor de eindgebruiker.  De eindgebruiker betaalt een beperkte uurbijdrage . De overheid neemt het andere deel van de kosten voor eigen rekening, deels vanuit het domein Sociale economie omwille van de inschakeling van werkzoekenden, deels vanuit andere beleidsdomeinen die belang hebben bij de specifieke dienst.  

Ingewijden herkennen daarin het principe van 'klaverbladfinanciering', dat als dusdanig 'de verkokering' van het Vlaamse beleidsdomein doorkruist, iets waaraan in de voorliggende discussie duidelijk nood is, en ook meer algemeen iets waarvoor ook velen binnen de Vlaamse overheid maar wat graag een lans breken. 

Had het Vlaamse regeerakkoord een transitie aangekondigd van PWA naar LDE, en niet naar Wijkwerken, dan hadden velen zich een stuk geruster gevoeld.  Wij roepen alsnog op om werk te maken van meer werk en sociale voorzieningen. Zowel het eerste als het tweede bieden krachtige hefbomen voor welvaart.