Wordt deadline minimale schaalgrootte met een jaar uitgesteld?

Op voorstel van bevoegd minister Homans wijzigde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag principieel een artikel van het uitvoeringsbesluit bij het decreet LDE.

Bedoeling van deze wijziging is de streefdatum van 1 januari 2018, de datum waarop de minimale schaalgrootte van 5 VTE doelgroepwerknemers per LDE-organisatie moet gerealiseerd zijn, met een jaar uit te stellen in afwachting van een structurele oplossing voor dit knelpunt.
 
Over dit advies dient de regering wel nog het advies in te winnen van de SERV en daarna van de Raad van State.