Opnieuw een groeipad voor lokale diensteneconomie

Vlaams minister van sociale economie Liesbeth Homans lanceerde deze week een nieuwe oproep voor een uitbreiding van 155 plaatsen in het kader van de lokale diensteneconomie. 

De oproep heeft enerzijds als doel bijkomende plaatsen te voorzien voor bestaande projecten die kunnen aantonen dat ze maximaal inzetten op doorstroom van doelgroepwerknemers. Anderzijds is het groeipad bedoeld om bestaande projecten die kwalitatief werken, maar op dit moment nog niet voldoen aan de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers (organisatievoorwaarde vanaf 1/1/2019), de kans te geven om te groeien.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 27 april. Let op, de aanvraag bevat ook reeds de impactanalyse en de beslissing voor de lokale diensten van de opdrachtgevende overheid. Alle informatie vinden jullie hier.

Organisaties kunnen met hun vragen steeds terecht bij het koepelsecretariaat. Ook kunnen vragen rechtstreeks gesteld worden aan het departement WSE: lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be