Praktische regelingen omtrent opschorting doorstroom o.w.v. Corona

Naar aanleiding van de Corona crisis werd er beslist door de Vlaamse regering om de opstart en het verloop van de doorstroomtrajecten op te schorten.

Specifiek voor de inschakelingstrajecten in Lokale Diensteneconomie (LDE) en de doorstroomtrajecten in Lokale Diensteneconomie en Collectief Maatwerk (CMW), zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • de LDE-inschakelingstrajecten die op 20/3/2020 of later ten einde zouden lopen en daardoor gevat zijn of worden door een doorstroomevaluatie, worden tijdens de coronacrisis verlengd ifv een latere opstart van het doorstroomtraject
 • in CMW en LDE worden de lopende doorstroomtrajecten tijdens de coronacrisis opgeschort, dwz ze worden on hold gezet en verlengd met de duur van de coronacrisis
 • de opstart van nieuwe doorstroomtrajecten wordt uitgesteld tot het einde van de coronacrisis

De minister zal beslissen wanneer de doorstroomevaluties en -trajecten hervat worden.

 

Er worden voorlopig geen nieuwe evaluaties meer ingepland - hierover werden reeds individuele afspraken gemaakt met de betrokken bedrijven en doelgroepwerknemers.

 

De evaluaties die reeds gebeurd zijn, worden administratief afgewerkt.

 • VDAB werk alle evaluaties die gebeurd zijn administratief af, zodat we de doelgroepwerknemer een beslissingsbrief kunnen sturen
  • voor de klanten die doorstroomklaar zijn, worden voorlopig GEEN premiedossiers afgesloten - deze inschakelingstrajecten mogen blijven doorlopen tot de doorstroomtrajecten geïnitieerd of hervat kunnen worden
  • in de beslissingsbrief zal een fictieve startdatum staan van het doorstroomtraject (dit is technisch nodig omdat we de brief anders niet kunnen afwerken) en een tekst dat deze datum herbekeken zal worden omwille van de coronacrisis
 • indien de WG bij de evaluatie heeft aangegeven dat de doelgroepwerknemer intern zal doorstromen, wordt het premiedossier WEL afgesloten, want verlenging is niet van toepassing - art. 2-4 van het BVR hebben enkel betrekking op aanvang / opschorting doorstroomtraject, bij gebreke aan een effectief traject kan de verlenging niet worden toegepast
 • indien de doelgroepwerknemer zich onthouden heeft van een evaluatie, wordt het premiedossier WEL afgesloten, want verlenging is niet van toepassing - art. 2-4 van het BVR hebben enkel betrekking op aanvang / opschorting doorstroomtraject, bij gebreke aan een effectief traject kan de verlenging niet worden toegepast
 • indien het inschakelingstraject verlengd werd omwille van ziekte of opleiding EN de einddatum van die verlenging valt binnen de ‘stand still’, dan wordt verlengd tot de doorstroomtrajecten hervat kunnen worden conform art. 26 lid 5 BVR LDE
 • indien het inschakelingstraject verlengd werd omwille van ziekte of opleiding EN de einddatum van die verlenging valt buiten de 'stand still', dan wordt NIET extra verlengd omwille van het uitstel mbt doorstroomtrajecten aangezien art. 26 lid 5 BVR LDE niet toegepast kan worden.

 

Extra communicatie

VDAB stuurt een brief naar de doelgroepwerknemers die reeds geëvalueerd zijn en die gevat worden door een latere opstart of verlenging van het doorstroomtraject - dat zijn 3 groepen:

 • doelgroepwerknemers die al geëvalueerd zijn, maar nog geen beslissingsbrief hebben gekregen
 • doelgroepwerknemers die reeds een beslissingsbrief hebben gekregen, maar nog niet gestart zijn met een doorstroomtraject
 • doelgroepwerknemers die reeds een beslissingsbrief hebben gekregen en al gestart zijn met een doorstroomtraject