Beschermingsvergoeding LDE, praktisch toegelicht

Minister van Sociale Economie Hilde Crevits nam in de vorm een beschermingsvergoeding tijdelijke versterkende maatregelen ter bescherming van werknemers in de lokale diensteneconomie. Lees hier meer over de praktische aspecten hiervan. 

De éénmalige beschermingsvergoeding is een tijdelijke subsidie aan alle erkende LDE-organisaties in de periode van 1 april tot en met 30 juni. 

Deze subsidie bedraagt

  • 50 euro voor iedere doelgroepwerknemer, ongeacht zijn contractuele prestatiebreuk, die in de subsidieperiode minder dan 46 dagen aan het werk was
  • 100 euro voor iedere doelgroepwerknemer, ongeacht zijn contractuele prestatiebreuk, die in de subsidieperiode meer dan 46 dagen aan het werk was

Het Besluit waarin deze maatregel wordt genomen heeft als doel de tewerkstelling van doelgroepwerknemers en begeleiders op een veilige manier te laten organiseren. 

De werkgevers dient over deze maatregel op het niveau van de onderneming sociaal overleg te organiseren.