Activiteitsgraad lokale diensten tijdens corona

In de tweede helft van mei was 67% van de werknemers in de lokale diensteneconomie nog of opnieuw aan de slag.

Uit een bevraging van het departement Werk en Sociale Economie bleek dat 67% van de doelgroepwerknemers uit onze sector nog of opnieuw actief is. Uit respons op onze eigen bevragingen van begin en einde april was dat nog maar 26 en 32%. Er is dus duidelijk sprake van relance, maar ook nog een hele weg te gaan voordat alle activiteit terug op peil is. Behalve voor organisaties en werknemers is het daarom ook voor heel wat gebruikers nog wachten op de terugkeer van bepaalde dienstverlening.