Impact van toeleiding op LDE-kinderopvang

Het type toeleiding uit het nieuwe decreet heeft negatieve impact op dienstverlening, opleiding en doorstroom in de LDE-kinderopvang. Lees meer over onze enquête over dat thema. 

Koepel LDE hield naar aanleiding van signalen uit het werkveld een enqûete over de impact van het toeleidingskader voor LDE op de initiatieven voor kinderopvang. De voornaamste bevindingen zijn 

De toeleiding van kandidaten naar vacatures in de kinderopvang van LDE is de voorbije vijf jaar sterk veranderd. Het merendeel van de organisaties die de enquête heeft ingevuld - 8 tot 9 op 10 - bevestigt dat profielen die in deze periode instroomden minder aansluiten bij het gevraagde profiel. Ook bevestigen ze dat ze de voorbije twee jaar nog problemen hadden met de invulling van de vacatures.

Ook heeft 6 op 10 van de organisaties hierdoor problemen ervaren met de continuïteit van de dienstverlening en bij mer dan 9 op 10 heeft de toeleiding gezorgd voor problemen met de kwaliteit van de dienstverlening. Dat zijn zeer hoge scores. 

Verder staat voor meer dan 4 op 10 vast dat toeleiding een negatieve impact heeft voor competentieversterking en doorstroom. Dit betreft het sinds 2008 ingevoerde opleidingstraject tot gecertificeerd kindbegeleider, dat tot doel had de LDE-kinderopvang in te schakelen voor zij-instroom van de reguliere kinderopvang. 

Lees hier het volledige rapport