Rechtzetting subsidiëring kwaliteitszorg in LDE?

De Koepel LDE vraagt een rechtzetting met betrekking tot een uitgebleven steunmogelijkheid.

Erkende ondernemingen in de lokale diensteneconomie hebben een verplichting tot kwaliteitszorg. Dit geldt zowel voor lokale diensteneconomieondernemingen als voor maatwerkbedrijven. De verplichting houdt onder meer een audit in, uit te voeren door een gecertificeerde instantie naar keuze. 

Op 4 november lanceerde het departement Werk en Sociale Economie een oproep 'Investeren in kwaliteitsmanagement'. Opzet van de oproep was ondernemingen wegwijs te maken in kwaliteitsmanagement en helpen om daarin de juiste keuzes te nemen. Alleen was de oproep uitsluitend bedoeld voor maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Lokale diensteneconomieondernemingen waren hiervan uitgesloten. 

De Koepel LDE vroeg nog tijdens de indieningsperiode een opening naar alle ondernemingen uit de sector van de sociale economie, alsook een verlening van indieningstermijn. Dit verzoek is toen zonder gevolg gebleven. Intussen passeerde de lockdown in het kader van Covid. De Koepel LDE legt de vraag naar rechtzetting nu opnieuw voor.

 Kwaliteit