Conceptnota individueel maatwerk

De Vlaamse regering schreef een conceptnota over de maatregel individueel maatwerk

In juli gaf de Vlaamse regering haar akkoord over een conceptnota individueel maatwerk. De nota is voor ons relevant omdat het regeerakkoord aanstipt dat de lokale diensteneconomie zich verder zal ontplooien in het individueel maatwerk, met behoud van klaverbladfinanciering. 

De belangrijkste passage in de conceptnota is de bepaling van de doelgroep van de beoogde nieuwe maatregel. Deze omvat de volgende personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

  • de groep van personen die vandaag in aanmerking komt voor VOP (Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een handicap)
  • personen met een arbeidshandicap, zijnde een groep die vandaag al toegang heeft tot collectief maatwerk 
  • personen met een psychosociale problematie (PSP), eveneens een groep die vandaag al toegang heeft tot collectief maatwerk
  • de uiterst kwetsbaren, zijnde personen die minsten twee jaar werkzoekend zijn

We merken daarbij op dat noch de huidige, op ICF-factoren omlijnde doelgroep van LDE, noch de historische, op basis van scholingsgraad en werkloosheidsduur omlijnde doelgroep van LDE in deze lijst vervat is. 

Verder is het relevant te weten dat werknemers uit de tweede en de derde groep een recht op onbepaalde duur openen, terwijl de duur voor werknemers uit de andere groepen beperkt is tot twee jaar. Werkgevers kunnen dan weer, ook voor werknemers met een recht op onbepaalde duur, slechts een recht op vijf jaar invullen. Hier is wel mogelijkheid om een verlenging aan te vragen.

Andere bepalingen in de conceptnota stellen dat werkgevers zowel organisaties als zelfstandigen kunnen zijn en beschrijven de voorwaarden waaraan de begeleiding van de werknemers moet voldoen. 

Het algemene oogmerk van deze maatregel is het opentrekken van de sociale economie naar de reguliere ondernemingen.