Sociale economie: Brussel kiest voor buurten zonder langdurige werkloosheid

In Brussel staat het kompas van de sociale economie op buurtdiensten

De idee van de Territoires zéro chomeur de longue durée komt uit Frankrijk, waar men sinds 2016 op kleine schaal met nieuwe initiatieven de langdurige werkloosheid wil terugdringen. De bedoeling is dat ieder die reeds langere duur inactief is, in de eigen buurt terecht kan in een ondersteunde job. De vrijwilligheid is belangrijk, het gaat niet om het invoeren van een gemeenschapsdienst of tegenprestatie voor bijstand of uitkeringen. 

buurten zonder langdurige werkloosheid

Brussel neemt die idee over in het concept Buurten zonder langdurige werkloosheid (BZLW). Dit gaat uit van 3 principes
  1. niemand is niet inzetbaar
  2. er is werk genoeg voor iedereen
  3. een rijk land heeft voldoende middelen om projecten als deze te realiseren
Het doel van BZLW is ervoor zorgen dat in een bepaalde buurt niemand langer dan 12 maanden onvrijwillig werkloos is. Interessant is dat het 
 
Van de hand van het HIVA is er nu ook een onderzoeksrapport naar de voorwaarden (micro en macro) van het concept. Het rapport stelt WGO of werkverschaffende ondernemingen voorop die diensten leveren met maatschappelijke meerwaarden. Tot de mogelijkheden behoren diensten aan kwestbare doelgroepen, zoals klussendiensten of thuiszorg voor senioren, naast kringloopactiviteiten en voedselverwerking. Betaalbaarheid van deze initiatieven in de publieke sfeer hangt mede samen met het oplossen van externaliteiten. Zo kan een WGO die thuishulp biedt aan senioren de publieke kost in de duurdere (residentiële) ouderenzorg helpen drukken. 
 
Ook interessant is dat het rapport, anders dan in de voorbeelden uit Frankrijk, de zin van doorstroom vooropstelt. In het rapport demonstreert de baten van een scenario waarin jaarlijks 5% van de werknemers doorstroomt. Doorstroom is belangrijk omwille van de volgende redenen 
  • Doelgroep is heterogeen: niet iedereen heeft nood aan permanent gesubsidieerde job
  • Het project is een investering in de productiviteit en inzetbaarheid van werknemers. De mogelijkheid om door te stromen moet er zijn
  • Doorstroom zorgt voor verlaging van de budgettaire kost, wat het politieke en economische draagvlak verhoogt.
De doorstroomkans, stelt het rapport nog, hangt af van het personeelsbeleid in de vorm van voldoende opleiding en trajectbegeleiding op maat.
 
U vindt het onder bijgaande link. Lynn De Smedt, Frédéric Chomé en Ides Nicaise (2021), Buurten zonder langdurige werkloosheid: ex-ante sociale kosten-batenanalyse.