Vormingsfonds LDE komt tussen in de kost van kwaliteitsaudit

Het Vormingsfonds LDE zal tot een bedrag van 2500 euro tussenkomen in de kost van de kwaliteitsaudit van jouw organisatie. De middelen zijn afkomstig van minister van sociale economie Hilde Crevits, die in het kader van VIA 6 het fonds wist te versterken

Het Vormingsfonds LDE kan voor de periode 2021-2024 rekenen op een extra budget van 1 miljoen euro. Deze middelen kunnen ingezet worden voor lerende netwerken, opleiding & vorming en kwaliteitszorg. 

Voor 2021 kunnen organisaties retroactief een aanvraag indienen voor een compensatie van certificeringskosten, gemaakt in het kader van de verplichte kwaliteitsaudit voor lokale diensten. De tussenkomst is mogelijk tot 2500 euro per organisatie, tegen bewijs van gemaakte kosten. Secundaire kosten zoals interne loonkost en consult worden niet meegenomen. Uiterste indieningsdatum bij het fonds is 30 juni 2022.

Oproepen voor 2022 zullen volgen, ook op het vlak van kwaliteitszorg, bijvoorbeeld voor wie de audit had uitgesteld of voor wie een voorlopig label behaalde en dit jaar een vervolgaudit heeft lopen. Oproepen daarvoor zullen volgen.