Europees actieplan voor de sociale economie

De Europese Commissie treedt naar buiten met een actieplan voor de sociale economie. Opvallend is onder meer haar steun voor het kader van DAEB (diensten van algemeen economisch belang).

De Europese Commissie trad naar buiten met een actieplan voor de sociale economie voor de volgende negen jaar. Onder de sociale economie verstaat zij heel breed mutualiteiten, verenigingen en coöperaties. Ze erkent de waarde van deze sector binnen de Europese economie en wijst op een aantal troefen en broodnodige uitkomsten van het sociaal ondernemerschap. Nabijheid, doelmatigheid in de digitalisering, meerwaarde voor de circulaire economie zijn voorbeelden daarvan.

Het actieplan wil innovatie en ontwikkeling in de sociale economie versterken en de economische transitie van spelers uit die sector aanmoedigen. Dat verloopt voor een flink deel door kaders verder uit te werken, overheden van lidstaten te ondersteunen in expertise en aanpak, door extra middelen via de structuurfondsen zoals ESF+ en Erasmus+, alsook bijvoorbeeld door het opzetten van een Europees competentiecentrum voor sociale innovatie.

Het actieplan, dat de naam kreeg van Building an economy that works for people, schenkt ook aandacht aan issues van staatssteun. Bemoedigend is dat de Commissie zich uitspreekt voor opdrachten in het kader van DAEB (diensten van algemeen economisch belang). Zij vindt dat “publieke overheden nog onvoldoende het volle potentieel van DAEB aanwenden, bijvoorbeeld in relatie tot activiteiten van sociale ondernemingen die focussen op jobs voor kwetsbare groepen”. Actie is nodig om toegang tot relevante richtlijnen voor DAEB te vergroten.  Ook andere Europese regelingen zullen onderzocht worden op eventuele overbodige beperkingen (bv. de regeling over de minimis). 

Meer info in het filmpje onder de volgend de afbeelding en in de onderstaande download.

 

Download hier het volledige plan.