Princiële goedkeuring BVR individueel maatwerk

Op 1april keurde de Vlaamse Regering principieel het uitvoeringsbesluit voor individueel maatwerk goed.

De Vlaamse Regering keurt principieel het uitvoeringsbesluit bij het decreet over maatwerk bij individuele inschakeling goed. Het decreet individueel maatwerk is van groot belang voor lokale diensten die zich, volgens plan vanaf 2023, verder dienen te ontplooien in een nieuwe maatregel. Deze maatregel is complementair aan maatwerk bij collectieve inschakeling.

Bijzondere artikelen die de overgang regelen voor lokale diensten naar maatwerk zijn de artikelen 79 t.e.m. 86.

 

Over het besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Vlaamse advies- en participatieraad van personen met een handicap NOOZO, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.