Regelgeving

Op 22 november 2013 werd een nieuw decreet lokale diensteneconomie bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Dit nieuwe decreet betreffende de lokale diensteneconomie vormt, naast het maatwerk bij collectieve inschakeling, de tweede pijler in de sociale economie in Vlaanderen. Het beoogt de optimalisering en concretisering van het huidige LDE-kader binnen de Europese regelgeving en de maximale afstemming met het maatwerkdecreet. De goedkeuring van het bijhorende uitvoeringsbesluit gebeurde op 19 december 2014.

Op de website van het departement Werk en Sociale Economie staat een overzicht van veelgestelde vragen.

Inmiddels bereidt de Vlaamse regering een transitie voor van lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk. Het decreet individueel maatwerk dateert van 14 januari 2022. 

Nieuws

Princiële goedkeuring BVR individueel maatwerk

Op 1april keurde de Vlaamse Regering principieel het uitvoeringsbesluit voor individueel maatwerk goed.

... lees verder

Europees actieplan voor de sociale economie

De Europese Commissie treedt naar buiten met een actieplan voor de sociale economie. Opvallend is onder meer haar steun voor het kader va ... lees verder