Regelgeving

Op 22 november 2013 werd een nieuw decreet lokale diensteneconomie bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Dit nieuwe decreet betreffende de lokale diensteneconomie vormt, naast het maatwerk bij collectieve inschakeling, de tweede pijler in de sociale economie in Vlaanderen. Het beoogt de optimalisering en concretisering van het huidige LDE-kader binnen de Europese regelgeving en de maximale afstemming met het maatwerkdecreet. De goedkeuring van het bijhorende uitvoeringsbesluit gebeurde op 19 december 2014.

Op de website van het departement Werk en Sociale Economie staat een overzicht van veelgestelde vragen.

Inmiddels bereidt de Vlaamse regering een transitie voor van lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk. Het decreet individueel maatwerk dateert van 14 januari 2022, het uitvoeringsbesluit van 15 juli 2022. 

Nieuws

Inflatie treft lokale diensten zeer hard. SINE-subsidies voor lonen niet geïndexeerd

Een donkere inflatiewolk trekt over het landschap van de lokale diensten (sociale economie). Basisfinanciering voor lonen onder de noemer ... lees verder

Infosessie Sociare vergelijking paritaire comités 329 en 327

De transitie van LDE naar individueel maatwerk laat toe om lokale diensten verder te ontplooien in het kader van individueel maatwerk. Or ... lees verder