Regering legt ontwerp van regeling voor STO's voor

Lokale diensten zullen zich bij het departement kunnen aanmelden voor een tijdelijk label STO-LDE.

Begin juni 2024 verleende de Vlaamse regering haar goedkeuring aan een ontwerp van besluit dat de erkenning van sociale tewerkstellingsondernemingen (STO) regelt. Het ontwerp ligt nu voor ter advies bij de SERV. 

Lokale diensten hebben in de toekomst een STO-erkenning nodig om verder te werken in het kader van de aanvullende lokale dienstverlening (ALD). Beide elementen, STO en ALD, ontstonden in het kader van de overgangsregeling voor lokale diensten naar het individueel maatwerk en zijn voorwerp van het ondersteuningsdecreet van maart 2024 voor de sociale economie.

Lokale diensten zullen zich bij het departement kunnen aanmelden voor een tijdelijk label STO-LDE. Het label zal één jaar geldig zijn tot 31-12-2025. Ook startende initiatieven kunnen een aanvraag indienen en zullen aanvankelijk een label ontvangen dat twee jaar geldig is. Zij krijgen een jaar langer de tijd om zich volledig met de erkenningsvoorwaarden in orde te stellen. Nadien worden labels goedgekeurd voor onbepaalde duur. 

De voorwaarden voor een erkenning zijn als volgt

  • het statutair doel van onderneming vermeldt het doel om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kwaliteitsvol te begeleiden en competentieversterkend in te schakelen met het oog op het verhogen van hun kansen op een duurzame loopbaan
  • minstens 30% van de werknemers is individueel maatwerker (werknemers met een overgangsregeling in LDE of VOP tellen ook mee)
  • in het geval een STO een vennootschap is, keert deze maximum 33% winst uit
  • de onderneming beschikt over een geldige kwaliteitsregistratie

Met dit ontwerpbesluit zorgt de Vlaamse regering ervoor dat op korte temijn alle noodzakelijke elementen van de overgangsregeling voor lokale diensten worden geregeld.