Nieuws

Aan de slag met de competentiebooster van VIVO!

De competentiebooster van VIVO is een begeleidingsproces om het competentie-of leerbeleid in jouw organisatie en bij jouw medewerkers te versterken. 

lees verder
Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten

Medio mei werkte de Vlaamse overheid een model van verdeling uit voor de middelen van aanvullende lokale diensten (ALD). 

lees verder
Oproep & Infosessie Proeftuinen sociale economie, zorg en welzijn

De oproep ‘Proeftuinen van samenwerking tussen sociale economie en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen 2023’ kent een subsidie toe aan partnerschappen van bestaande sociale-economiebedrijven en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

lees verder
Ruth Claes van LDE-onderneming IN-Z wordt brugfiguur werk

Vlaams minister van Werk Jo Brouns stelde Ruth Claes aan als brugfiguur werk. 

lees verder
Infosessie 'Financiering in transitie'

Op maandag 14 en donderdag 17 november organiseerde Koepel LDE een infosessie over 'Financiering in transitie'
 

 

lees verder
Herbekijk hier het webinar 'toeleiding naar sociale economie' van 18-10-2022 (VDAB & Koepel LDE)

Op 18 oktober organiseerden VDAB & Koepel LDE een webinar over toeleiding naar sociale economie. In dit bericht kunnen jullie het webinar herbekijken. Ook de presentatie en de vragenlijst van ICF zijn beschikbaar gesteld.

 

lees verder
Inflatie treft lokale diensten zeer hard. SINE-subsidies voor lonen niet geïndexeerd

Een donkere inflatiewolk trekt over het landschap van de lokale diensten (sociale economie). Basisfinanciering voor lonen onder de noemer van SINE (sociale inschakelingseconomie) werd in geen vijftien jaar geïndexeerd. De huidige inflatie kondigt dan ook bloedrode begrotingen aan. Bovendien wordt SINE in de loop van 2023 onderdeel van een delicatie transitie, waardoor de ontwaarding van het budget bij stijgende loon- en energiekosten nog groter wordt. De sector vraagt een faire correctie. 

lees verder
Infosessie Sociare vergelijking paritaire comités 329 en 327

De transitie van LDE naar individueel maatwerk laat toe om lokale diensten verder te ontplooien in het kader van individueel maatwerk. Organisaties kunnen echter ook kiezen om hun werking om te zetten naar collectief maatwerk. Dat impliceert echter inbedding in het PC 327. Op 5 oktober organiseert Sociare daarover een infosessie. 

lees verder
Arbeidsmarktcongres & netwerkevent Vlaams-Brabant 25 oktober

Op 25 oktober organiseert Smart Hub Vlaams-Brabant in Brussels Airport een arbeidsmarktcongres en netwerkevent. 

lees verder
Nieuwe infosite over individueel maatwerk

Op 15 juli volgde de definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse regering over het individueel maatwerk. Het departement bouwde alvast een nieuwe website die het overgangspad voor lokale diensten visualiseert. 

lees verder
Princiële goedkeuring BVR individueel maatwerk

Op 1april keurde de Vlaamse Regering principieel het uitvoeringsbesluit voor individueel maatwerk goed.

lees verder
Europees actieplan voor de sociale economie

De Europese Commissie treedt naar buiten met een actieplan voor de sociale economie. Opvallend is onder meer haar steun voor het kader van DAEB (diensten van algemeen economisch belang).

lees verder
Vormingsfonds LDE komt tussen in de kost van kwaliteitsaudit

Het Vormingsfonds LDE zal tot een bedrag van 2500 euro tussenkomen in de kost van de kwaliteitsaudit van jouw organisatie. De middelen zijn afkomstig van minister van sociale economie Hilde Crevits, die in het kader van VIA 6 het fonds wist te versterken

lees verder
Sociale economie: Brussel kiest voor buurten zonder langdurige werkloosheid

In Brussel staat het kompas van de sociale economie op buurtdiensten

lees verder
Vlaams parlement stemt decreet individueel maatwerk

Op 12 januari keurde het Vlaams parlement het decreet individueel maatwerk goed.

lees verder
Oproep strategische transformatiesteun - Oproep digibanken

Sinds maandag 4 Oktober kunnen LDE- ondernemingen een projectaanvraag indienen voor onderstaande oproepen:

- Oproep Strategische transformatiesteun - Social economie

- Oproep Digibanken

 

lees verder
Steeds minder SINE in LDE

Een nieuwe bevraging van het werkveld zet ons beeld over de erosie van het klaverblad SINE op scherp.

lees verder
LDE-sector verdient meer respect en wil uitbreiding voor sociale cohesie (welzijn en onderwijs)

Relance vergt herstel van het maatschappelijke weefsel. De lokale diensteneconomie kan hier structureel toe bijdragen.  

lees verder
Vrouwelijke tewerkstelling in de sociale economie neemt verder af

De evolutie van de vrouwelijke tewerkstelling in de sociale economie daalt. Een ongunstige evolutie die we mits aangepast beleid wel kunnen keren.

lees verder
Trendbeschouwing over de instroom van doelgroepwerknemers

In vorige legislatuur was er controverse over de screening en toeleiding van doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie. De groep werd qua afstand tot de arbeidsmarkt 'homogener' en ook de afstand zelf werd groter. Wij maakten een gedeeltelijke analyse op basis van nieuwe cijfers. 

lees verder
Rechtzetting subsidiëring kwaliteitszorg in LDE?

De Koepel LDE vraagt een rechtzetting met betrekking tot een uitgebleven steunmogelijkheid.

lees verder
Impact van toeleiding op LDE-kinderopvang

Het type toeleiding uit het nieuwe decreet heeft negatieve impact op dienstverlening, opleiding en doorstroom in de LDE-kinderopvang. Lees meer over onze enquête over dat thema. 

lees verder
Naar meer vrouwen in de sociale economie, graag

Het aandeel vrouwen in de sociale economie loopt achteruit. Een gerichte versterking van het jobaanbod kan helpen bijsturen.

lees verder
Conceptnota individueel maatwerk

De Vlaamse regering schreef een conceptnota over de maatregel individueel maatwerk

lees verder
Activiteitsgraad lokale diensten tijdens corona

In de tweede helft van mei was 67% van de werknemers in de lokale diensteneconomie nog of opnieuw aan de slag.

lees verder
Reportage Karrewiet onderstreept ook de vitale rol van LDE in buurten

Een reportage van Karrewiet wees op de nood aan georganiseerde solidariteit voor gelijke onderwijskansen. De lokale diensteneconomie speelt daarin een rol, zo bleek eens te meer. 

 

lees verder
Gids 'veilig aan het werk' voor heropstart tijdens corona

De gids 'Veilig aan het werk' helpt lokale diensten heropstarten in veilige omstandigheden.

lees verder
Beschermingsvergoeding LDE, praktisch toegelicht

Minister van Sociale Economie Hilde Crevits nam in de vorm een beschermingsvergoeding tijdelijke versterkende maatregelen ter bescherming van werknemers in de lokale diensteneconomie. Lees hier meer over de praktische aspecten hiervan. 

lees verder
Essentiële taken in de lokale diensteneconomie

Verrassend essentieel, die lokale diensteneconomie. Heel wat diensten in onze sector blijven actief, ondanks of net omwille van de coronapandemie

lees verder
1,6 miljoen euro voor veiligheid en bescherming werknemers sociale economie

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits neemt tijdelijk versterkende maatregelen voor personeel van de bedrijven in de sociale economie.

lees verder
Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de Coronocrisis steun kunnen krijgen.

lees verder
Waarborgcapaciteit Gigarant verhoogd tot 3 miljard euro

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de waarborgcapaciteit bij Gigarant verhoogd van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro. We maken ook achtergestelde leningen mogelijk voor KMO's gefocust op start-up en scale-up die un toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal.

lees verder
Praktische regelingen omtrent opschorting doorstroom o.w.v. Corona

Naar aanleiding van de Corona crisis werd er beslist door de Vlaamse regering om de opstart en het verloop van de doorstroomtrajecten op te schorten.

lees verder
Vlaamse regering neemt maatregelen voor LDE n.a.v. Corona

Op vraag van de sector nam de Vlaamse regering maatregelen die de eerste noden van de organisaties uit de lokale diensteneconomie moeten ondervangen. In wat hier volgt plaatsen wij de volledige tekst van de Persmededeling daarover van 20 maart 2020.

lees verder
Reactie van de sector op het Vlaams regeerakkoord 2019-2024

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering stelt maatregelen voorop die de leefbaarheid van sociale ondernemingen grondig aantast. Onze sector vraagt financiële garanties en een snel begin van dialoog over haar toekomst. 

lees verder
Koepel LDE en VIVO lanceren campagne 'Dat Treft'

In samenwerking met VIVO en het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie ontwikkelden we een campagne waarin we de LDE-ondernemingen en de ondernemingen uit de social profit met elkaar kennis laten maken, met als doel om doorstroom van doelgroepwerknemers te faciliteren en te bevorderen.

lees verder
ESF-project "De Sustatool in de lokale diensteneconomie"

In samenwerking met Hefboom en Signport zal de Koepel Lokale Diensteneconomie het komende 1,5 jaar een ESF-project uitvoeren dat de LDE-ondernemingen zal ondersteunen in het werken rond duurzaam ondernemen, hierbij gebruikmakend van een door de Vlaamse Overheid ontwikkelde methodiek en bijbehorende tool, de Sustatool. 

ESF Sustatool LDE

lees verder
Memorandum lokale diensteneconomie 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 stelt de Koepel LDE zijn memorandum voor.

lees verder
Vormingsfonds LDE zet met aanbod 2019 mee in op doorstroom

Het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie trekt in 2019 volop de kaart van doorstroom. Zo pakt het uit met een vernieuwend aanbod voor doelgroepwerknemers LDE en hun begeleiders.

lees verder
LDE-dagen rond doorstroom een groot succes!

Op 18 en 25 oktober verzamelden 110 begeleiders en andere geïnteresseerde medewerkers van uit de LDE-sector in Brugge en Leuven voor de derde editie van deze inspiratiedag, georganiseerd door het Vormingsfonds LDE.

lees verder
Herfinanciering van de lokale diensteneconomie - Koepel LDE vraagt garanties voor de economische leefbaarheid van de LDE

De sector lokale diensteneconomie heeft een belangrijke rol te vervullen op een dubbele as. Enerzijds staat de lokale diensteneconomie voor een duurzaam en kwalitatief aanbod van maatschappelijke nutsdiensten. Speerpunten hierbij zijn de lokale verankering en het aanvullend karakter. De diensten zijn persoonsgebonden of staan borg voor het lenigen van lokale gemeenschapsnoden. Anderzijds bieden lokale diensten toegankelijk werk op maat voor werkzoekenden die zich geconfronteerd zien met een afstand tot de arbeidsmarkt en die vanuit een LDE-traject met opleiding en begeleiding kunnen doorstromen naar de open arbeidsmarkt.

lees verder
Verslag kick-off doorstroom LDE

Op woensdag 25 april verzamelden meer dan 50 vertegenwoordigers van LDE-organisaties en reguliere sectoren en ondernemingen in Leuven voor de Kick-off Doorstroom Lokale Diensteneconomie, het startmoment van een traject over doorstroom voor en door alle belanghebbenden.

lees verder
Memorandum lokale verkiezingen 2018

De lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 vormen de gelegenheid om een nieuwe lokale toekomst uit te tekenen.

lees verder
Opnieuw een groeipad voor lokale diensteneconomie

Vlaams minister van sociale economie Liesbeth Homans lanceerde deze week een nieuwe oproep voor een uitbreiding van 155 plaatsen in het kader van de lokale diensteneconomie. 

lees verder
Koepel LDE bezorgd over de impact van het onbelast bijklussen op sociale tewerkstelling

Op woensdag 25 oktober keurde de federale regering het ontwerp van de wet op “economische relance en versterking sociale cohesie” goed. Het wetsontwerp roept onder andere voor het verenigingswerk en voor occasionele diensten tussen burgers een nieuw statuut in het leven waarbinnen particulieren binnen bepaalde grenzen fiscaal onbelast kunnen bijverdienen. Ook de wetgeving voor de vrijstelling van sociale bijdragen is op komst.

lees verder
Minister Homans stelt beleidsbrief 2017-2018 voor

Op 27 oktober diende minister van sociale economie, Liesbeth Homans, haar beleidsbrief sociale economie 2017-2018 in. Ze stelde deze op 16 november voor in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement, een verdere bespreking met de commissieleden volgt eind november.

lees verder
Nieuwe richtlijnen VDAB moeten zorgen voor een betere toeleiding

In de Commissie Sociale Economie van het Vlaams Parlement werd er donderdag 12/10 een vraag om uitleg gesteld over ICF-screening in de sociale economie. Deze zomer trokken we als koepel immers opnieuw aan de alarmbel over de moeizame toeleiding van doelgroepwerknemers naar lokale diensteneconomie, die een bedreiging vormt voor de toekomst van de sector.

lees verder
Wordt deadline minimale schaalgrootte met een jaar uitgesteld?

Op voorstel van bevoegd minister Homans wijzigde de Vlaamse Regering afgelopen vrijdag principieel een artikel van het uitvoeringsbesluit bij het decreet LDE.

lees verder
Oproep Innovatie in de sociale economie

Onlangs lanceerde minister Homans de oproep "Innovatie in de sociale economie".

lees verder
Leren over de grenzen heen: ESF-oproep Transnationaliteit

Momenteel loopt er bij het Europees Sociaal Fonds een oproep rond transnationaliteit.

lees verder
Oproep uitbreiding LDE

Het departement WSE heeft de oproep gelanceerd die aan bestaande LDE-organisaties de mogelijkheid biedt om hun contingent uit te breiden.

lees verder
Groeipad van 200 VTE voor LDE

Minister van Sociale Economie Liesbeth Homans kondigde op 27 april in de Commissie Sociale Economie van het Vlaams Parlement aan dat ze voorziet in een groeipad van 2,5 miljoen euro of 200 VTE voor de lokale diensteneconomie.

lees verder
Vormingsfonds LDE: aanbod 2017

Deze week lanceerde het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie het collectief aanbod aan opleidingen voor doelgroepwerknemers en begeleiders/omkadering voor het kalenderjaar 2017.

lees verder
Gratis ondersteuningstrajecten communicatie en financieel management voor sociale economie

Begin 2017 organiseert socialeeconomie.be twee interessante ondersteuningstrajecten voor LDE-organisaties. Zoals steeds is dit aanbod gratis. 

lees verder
Duurzaamheidsverslag LDE: model en FAQ beschikbaar

De huidige regelgeving lokale diensteneconomie verplicht alle LDE organisaties om vanaf 2017 jaarlijks te rapporteren over de bedrijfsvoering aan de hand van een duurzaamheidsverslag. Een eerste verslag moet opgeleverd worden op 31 juli 2017 over het jaar 2016.

lees verder
PWA-opvang morgen via Wijkwerken? LDE is een beter alternatief ...

De omschakeling van PWA naar Wijkwerken dreigt de buitenschoolse opvang onbetaalbaar te maken voor veel ouders en scholen.  Het Katholiek Onderwijs wijst op een stijging van gemiddeld 6,5 naar 20 euro per uur.  Een transitie van PWA naar LDE had hier nochtans het verschil kunnen maken. 

lees verder
Quid ambities Vlaamse Regering voor gezinsondersteuning via de lokale diensteneconomie?

Een zoveelste probleemstelling voor onze sector ... De klaverbladfinanciering voor preventieve gezinsondersteuning in de lokale diensteneconomie staat op de helling. 

lees verder
Proteïne ondersteunt LDE organisaties in verdere professionalisering

Dit najaar organiseert de Vlaamse Overheid (in samenwerking met Mentor en de Sociale InnovatieFabriek) het ondersteuningstraject Proteïne met als doel de verdere professionalisering van organisaties lokale diensteneconomie te ondersteunen en te versnellen.

 

lees verder
Duurzaam bezig? Pak ermee uit!: gratis opleidingen duurzaamheidsverslaggeving voor LDE

De regelgeving lokale diensteneconomie verplicht alle organisaties met een label LDE om vanaf 2017 een duurzaamheidsverslag op te maken.
 
Om jullie hierin te ondersteunen organiseert de Vlaamse overheid gratis opleidingssessies onder de naam "Duurzaam bezig? Pak ermee uit!
 

lees verder
Zonder groeipad jobs en diensten van kleine spelers in gevaar

Onze sector telt nog heel wat organisaties die te klein zijn om op termijn hun erkenning (label) te behouden. De Koepel LDE hield daarover een enquête die opvallende cijfers liet zien. 

lees verder
Transitie nieuwe LDE decreet botst op structurele mismatch in vacatures

Het vervullingspercentage van vacatures in de lokale diensteneconomie zakte van 69,8% in december 2015 naar 66,8% in maart 2016.  Ook de snelheid waarmee vacatures worden ingevuld daalt.  Vaak gaan er maanden overheen.  Honderdentien (110) vacatures wachten vandaag nog op invulling. 

lees verder
Vormingsfonds LDE: Maak werk van kwaliteitszorg

Het Vormingsfonds LDE biedt in 2016 een apart vormingspakket kwaliteitszorg aan.

lees verder
Impact van schorsing maatwerkbesluit op LDE duidelijk

Op dinsdag 26 januari heeft de Raad van State de uitvoeringsbesluiten van het maatwerkdecreet geschorst. Het arrest werd intussen betekend wat tot gevolg heeft dat de maatwerkbesluiten voorlopig niet meer van toepassing zijn. De oude reglementering voor de beschutte en sociale werkplaatsen treedt automatisch opnieuw in voege. 

lees verder
Vernieuwd aanbod Vormingsfonds LDE 2016

Het Vormingsfonds lokale diensteneconomie heeft voor 2016 een vernieuwd aanbod in petto, even rijk aan thema's als divers aan opleidingsvormen. 

lees verder
Toeleiding naar vacatures sociale economie blijft uiterst moeizaam

Het probleem van de toeleiding van kandidaten naar de lokale diensteneconomieondernemingen blijft aanhouden. De sector spreekt van een toeleidingsinfarct. VDAB monitort de situatie met cijfers. 

lees verder
Sector bezorgd over de SINE-hervorming

Ondernemingen uit de sociale economie blijven zeer bezorgd over de hervorming van de SINE-maatregel, zolang de voortgang van het dossier geen verandering laat zien. De Vlaamse regering bereidde in oktober al een voorstel ter zake voor, maar dit voorstel riep veel onbeantwoorde vragen op over de impact van de hervorming op de bestaande sociale ondernemingen. 

lees verder
Werk.be informeert over persoonlijke ontwikkelingsplannen

Ondernemingen uit de lokale diensteneconomie gebruiken persoonlijke ontwikkelingsplannen bij de begeleiding van hun werknemers.  Het nieuwe decreet schrijft dit ook voor.  

lees verder
Sociale functie van kinderopvang in het gedrang

Meer dan een jaar geleden, op 1 april 2014, ging het nieuwe decreet kinderopvang voor baby’s en peuters in. Dit decreet had als doel tegemoet te komen aan de opvangbehoeften van alle kinderen en gezinnen zonder onderscheid, en dat door het aanbieden van voldoende, toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle en leefbare kinderopvang, en door middel van een eenduidige, transparante, werkbare, eenvormige en toekomstgerichte wetgeving. Lokale diensten naar trap 3.

lees verder
Nieuw boek over de lokale diensteneconomie

'Lokale diensteneconomie. De sector en het nieuwe decreet', werd geschreven door Jan Van Passel en Joeri Vancoillie. Het verscheen op 30 oktober 2015 bij INNI Publishers.

lees verder
Cijferen met SINE

Op 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed over de hervorming van de sociale inschakelingseconomie (SINE).  Op 6 november lichtte het kabinet Sociale Economie de nota toe op de SERV-commissie Sociale Economie. 

lees verder
Toeleidingsproblemen in de lokale diensteneconomie

Sinds het in werking treden van het nieuwe decreet lokale diensteneconomie op 1 april 2015 werkt onze sector voor de toeleiding van doelgroepwerknemers met het systeem van indicering waarbij VDAB de afstand van de werkzoekenden tot de arbeidsmarkt bepaalt.

lees verder
"Homans gooit sociale tewerkstelling om" (De Morgen 5/11/2015)

De sector verneemt vandaag via de pers dat de Vlaamse Regering "de sociale tewerkstelling omgooit". Het gaat in het bijzonder om een bestaande maatregel voor sociale inschakeling van langdurig werkzoekende, oudere en kortgeschoolde personen (SINE).

lees verder