ESF-project "De Sustatool in de lokale diensteneconomie"

In samenwerking met Hefboom en Signport zal de Koepel Lokale Diensteneconomie het komende 1,5 jaar een ESF-project uitvoeren dat de LDE-ondernemingen zal ondersteunen in het werken rond duurzaam ondernemen, hierbij gebruikmakend van een door de Vlaamse Overheid ontwikkelde methodiek en bijbehorende tool, de Sustatool. 

ESF Sustatool LDE

Deelnemende LDE-ondernemingen zullen binnenkort van start gaan in een lerend netwerk waarbinnen de projectpartners vijf gratis workshops per groep voorzien in de periode april 2019 - februari 2020. De inhoud van deze workshops bestaat uit het aanleren van een aantal tools, het geven van tips over hoe je hiervoor draagkracht creëert in de eigen organisatie en is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze ondersteuning kan indien nodig aangevuld worden met individuele begeleiding.

Voor alle informatie en updates over het project, één adres: www.duurzaamlde.be