Essentiële taken in de lokale diensteneconomie

Verrassend essentieel, die lokale diensteneconomie. Heel wat diensten in onze sector blijven actief, ondanks of net omwille van de coronapandemie

Eén van de speerpunten van de lokale diensteneconomie is het versterken van het sociale weefsel voor uiteenlopende groepen van mensen. In tal van gemeenten levert de sector dan ook diensten die, net wanneer dat weefsel door een pandemie sterker onder druk komt, wel heel essentieel blijken! 

Typische activiteiten die vandaag doorlopen zijn aanvullende thuiszorg, extra hulp in woonzorgcentra, klussendiensten, de sociale functie van kinderopvang en kind-ouderwerkingen, buurtwerking naar kwetsbare groepen, de sociale kruidenier, stadslandbouw, wijktoezicht en onderhoud van straten en pleinen. 

Uit een bevraging bij onze leden blijkt dat 29% van de werknemers in onze sector nog altijd of opnieuw volop aan de slag is. Het gemiddelde aantal actieve werknemers per organisatie is 23%. 

In andere dan de genoemde werkingen was doorwerken om verschillende redenen minder evident. Denk aan energiesnoeiers, fietspunten, natuurbeheer, hulp bij verhuis, onthaal van bezoekers in centra voor lokaal toerisme  ...

De lokale diensteneconomie staat voor een waaier aan diensten op het vlak van zorg, welzijn en milieu die gedragen worden door sociale tewerkstelling. Waar werknemers wegen lockdown tijdelijk niet aan de slag kunnen, houden organisatie zoveel mogelijk contact om, van zodra dat mogelijk is, de tewerkstelling en de dienstverlening goed te kunnen heropstarten.