Werk.be informeert over persoonlijke ontwikkelingsplannen

Ondernemingen uit de lokale diensteneconomie gebruiken persoonlijke ontwikkelingsplannen bij de begeleiding van hun werknemers.  Het nieuwe decreet schrijft dit ook voor.  

Het departement Werk en Sociale Economie gaf nu nadere toelichting daarbij op werk.be.  In FAQ worden onder meer vrij aan te wenden POP-sjablonen, uitleg over de vereisten en inzicht in de registratie van de POP's op Mijn Loopbaan van VDAB aangeboden. 

persoonlijke ontwikkelingsplannen sociale economie