Ruth Claes van LDE-onderneming IN-Z wordt brugfiguur werk

Vlaams minister van Werk Jo Brouns stelde Ruth Claes aan als brugfiguur werk. 

Ruth Claes is algemeen directeur van LDE-onderneming IN-Z en zal de nodige tijd vrijmaken om een doelgroep te behartigen die van groter belang is geworden maar nog niet op voldoende, geëigende aandacht in beleidsmaatregelen kan rekenen.

Als Brugfiguur Werk wil ze de go-between zijn tussen de niet-actieve arbeidsmarktreserve en de inclusieve werkvloeren. De brugfiguur is verbonden aan het project Capacity Building (Europa WSE) van VVSG, dat vanaf 2024 voeding moet geven aan lokale netwerken van vindplaatsgerichte initiatieven die zich richten op maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Ook vandaag bestaan er met middelen van ESF al heel wat projecten voor outreach en activering.

Niet toevallig heeft de doelgroep van de brugfiguur werk ook wel wat gemeen met de doelgroep van de lokale diensteneconomie. Het gaat om mensen die omwille van sociale issues, waarvan taal er één kan zijn, moeilijker aansluiten op de arbeidsmarkt. Lokale diensten met een wijkgerichte activiteit kunnen hun vacatures vaak invullen met kandidaten uit deze groep. Het is deze groep die de brugfiguur gepaste aandacht wil geven, al dan niet met gerichte beleidsadviezen. Het verschil is wel dat de brugfiguur zich richt op loopbaankansen binnen alle sectoren, ook bij reguliere ondernemingen. 

brugfiguur werk