Vlaams parlement stemt decreet individueel maatwerk

Op 12 januari keurde het Vlaams parlement het decreet individueel maatwerk goed.

Het decreet individueel maatwerk is de voornaamste werf in het beleidsdomein sociale economie voor de lopende legislatuur (2019-2024). Het individueel maatwerk zal bij uitvoering de volgende vier maatregelen opheffen en integreren: lokale diensteneconomie (LDE), sociale inschakelingseconomie (SINE), de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met een handicap (VOP) en de maatwerkafdelingen.

Voor de sector lokale diensteneconomie is het individueel maatwerk een behoorlijke uitdaging. Immers, zowel de tewerkstelling van de doelgroep als de maatschappelijke dienstverlening dienen verder te ontplooien in een nieuw kader dat op een aantal punten zeer sterk afwijkt van het huidige werkingskader, dat nog maar dateert van 2015.

Het individueel maatwerk wil personen met een arbeidsbeperking ondersteunen in hun tewerkstelling. Momenteel bereidt de Vlaamse overheid de bepalingen van het uitvoeringsbesluit voor individueel maatwerk. Streefdatum daarvoor is al einde januari. De effectieve uitvoering is vooropgesteld voor 2023.