Oproep strategische transformatiesteun - Oproep digibanken

Sinds maandag 4 Oktober kunnen LDE- ondernemingen een projectaanvraag indienen voor onderstaande oproepen:

- Oproep Strategische transformatiesteun - Social economie

- Oproep Digibanken

 

 

Oproep Strategische transformatiesteun - Social economie:

De sociale economie kan mee een antwoord bieden op de huidige arbeidsmarktuitdagingen. Door duurzame samenwerkingen met de reguliere economie zorgt de sociale economie voor een inclusieve arbeidsmarkt. De coronacrisis zette deze uitdagingen op scherp.

De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om strategische transformaties in sociale-economieondernemingen te stimuleren, en zo starker uit deze coronacrisis te komen. Dankzij deze transformaties en innovaties zullen LDE-ondernemingen, maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven inzetten op socio-economische opportuniteiten waaronder digitalisering, lokale productie, en vergroening.

De focus ligt op de transitie naar nieuwe businessmodellen, de implementatie van hertekende productieprocessen, en versterkte samenwerkingensverbanden met de reguliere economie.

De subsidiesteun bedraagt maximaal 200.000 euro per project voor loon-, werkings- en investeringskosten.

De projecten hebben een looptijd van 24 maanden.

De subsidie valt onder de Tijdelijke Kaderregeling van de Europese Unie.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 oktober 2021 t.e.m. 3 november 2021, 12u.

Meer info vind je hier 

 

Oproep Digibanken:

De coronacrisis maakte de digitale kloof in onze samenleving nog meer zichtbaar. Mensen in een kwatsbare positie ervareneen ongelijke toegang tot technologie en beschikken vaak over minder digitale vaardigheden. De Vlaamse overheid wil kwatsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van digibanken.

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceert twee oproepen om de opstart van Digibanken mogelijk te maken.

De oproep 'Voortraject' voorziet de mogelijkheid aan kandidaat-partnerschappen om - voorafgaand een effectieve opstart van de digibank- de nodige loale partners te zoeken. 

De oproep 'Implementatietraject' ondersteunt de effectieve opstart en uitvoering van de lokale digibankprojecten.

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 4 oktober 2021 t.e.m. 15 november 2021

Meer info vind je hier