Steeds minder SINE in LDE

Een nieuwe bevraging van het werkveld zet ons beeld over de erosie van het klaverblad SINE op scherp.

Koepel LDE stelde een quick scan op over evoluties van SINE in de lokale diensteneconomie. 57 organisaties, samen goed voor 1000,7 vte tewerkstelling, hebben daarop geantwoord. Hieronder presenteren we onze bevindingen.

Nog slechts 54% van de LDE-werknemers zou over SINE-attest beschikken

Eerdere bevragingen hadden uitgewezen dat 85% (2015) of 71% (2017) van de LDE-werknemers in sector SINE-gerechtigd waren.

 

Uit onze bevraging bleek dat einde 2020 nog maar 54% van de LDE-werknemers SINE-gerechtigd zijn (mediaan = 60%). Alleen een officiële monitoring kan hierover volledig uitsluitsel geven, maar de tendens is onmiskenbaar.

 Evolutie SINE binnen LDE 2015-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gebrekkige toeleiding

Op de vraag of de instroom van SINE de voorbije twee jaar is toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen, antwoordt 60% dat de instroom is afgenomen, 26% dat de instroom is gelijk gebleven, 3% dat de instroom is toegenomen en 11% dat het moeilijk is om deze vraag te beantwoorden.

De meerderheid van de organisaties maakt vooral de bedenking dat werknemers met SINE-attest nauwelijks nog worden toegeleid. Eén organisatie vraagt zelfs om SINE ‘terug in te voeren’, hoewel de maatregel op zich niet is afgeschaft.

“Het is steeds moeilijker om kandidaten te vinden met een LDE-statuut, die dan ook nog eens recht hebben op SINE. Toch zijn de SINE-middelen een essentiële bron van inkomsten”.

“Percentage hierboven vermeld betreft medewerkers die reeds lang in dienst zijn en een SINE onbepaalde duur toegekend kregen. Nieuwe instroom mét SINE is bijna niet te vinden”.

De financiële leefbaarheid voorbij…

De bevraagde organisatie geven bij herhaling als commentaar op de SINE-financiering dat zij ‘noodzakelijk’, ‘essentieel’ en ‘belangrijk’ is, alsook dat het zonder SINE financieel ‘niet haalbaar’, ‘ontoereikend’ en ‘een probleem’ is.

“Voor elke SINE-gerechtigde die doorstroomt, krijgen we een niet-SINE-gerechtigde in de plaats. Financieel is dit een probleem”.

Bij meerdere organisaties leidde dat tot een ‘aanwervingsstop’ voor kandidaten die niet tegelijk LDE- en SINE in aanmerking komen. Bij deze organisaties blijven om financiële redenen vacatures openstaan en heeft het totale arbeidsvolume daaronder te lijden.

Andere bemerkingen stellen dat het SINE-profiel, dat twintig jaar geleden werd opgesteld, vandaag niet meer klopt. Onder meer voor activiteiten in de kinderopvang en in laagdrempelige digitale ondersteuning worden de SINE-criteria te streng bevonden.

Ter info: de evolutie van de SINE-begroting sinds de overheveling van het budget bij de 6de staatshervorming. De lokale diensteneconomie hanteert naar raming nu nog 1/5 van het budget, waar dat voorheen tot 1/3 kan zijn geweest.

Evolutie SINE in de Vlaamse begroting

Download dit rapport (pdf)