Vernieuwd aanbod Vormingsfonds LDE 2016

Het Vormingsfonds lokale diensteneconomie heeft voor 2016 een vernieuwd aanbod in petto, even rijk aan thema's als divers aan opleidingsvormen. 

Extra mogelijkheden in het aanbod van 2016 zijn

  • terugbetaling van inschrijvingsgelden voor HBO5 en vervolgopleidingen, om de kansen op doorstroom van doelgroepwerknemers naar het reguliere circuit te vergroten
  • integrale terugbetaling van individuele coaching van begeleiders
  • terugbetaling van online opleiding tijdens de werkuren, zodat ook het e-leren zijn plek vindt in het vormingsfonds

Daarnaast blijft het Vormingsfonds inzetten op succesopleidingen uit het vaste aanbod, zoals de vijfdaagse 'Basiscursus begeleider/instructeur LDE'.  

Nieuwe opleidingstitels in het vaste aanbod zijn onder meer 'Ontwikkel je talent', 'Werken, een plezier?', 'Zeg neen tegen burnout', 'De kracht van feedback', 'Gezonde aandacht voor een zieke werknemer'. 

Opleidingen kunnen zoals voorheen ook in house worden georganiseerd. En intern georganiseerde opleidingen blijven terugbetaald aan 12,5 euro per uur.  

Tot slot blijft ook het aanbod taalbegeleiding op de werkvloer doorlopen. 

Aarzel niet langer en kijk hier voor meer informatie

Vormingsfonds lokale diensteneconomie 2016