"Homans gooit sociale tewerkstelling om" (De Morgen 5/11/2015)

De sector verneemt vandaag via de pers dat de Vlaamse Regering "de sociale tewerkstelling omgooit". Het gaat in het bijzonder om een bestaande maatregel voor sociale inschakeling van langdurig werkzoekende, oudere en kortgeschoolde personen (SINE).

De bevoegde minister wil naar een inclusief kader, dat steun ophangt aan de werknemer. SINE werkt de voorbije tien jaar ook al zo. Ondernemingen uit profit, non-proft en de publieke sector kregen steun naarmate zij kansengroepen hebben aangeworven en nadat zij een begeleidingsplan hadden voorgelegd. Uit het beschikbare budget leiden wij af dat het hier gaat om bijna zesduizend arbeidsplaatsen, goed voor ruim achtduizend jobs.

Het persartikel leert ons niet hoe de werknemers uit de huidige maatregel plaatsnemen in de toekomstige regelgeving. Wij lezen het eerder als een signaal om de huidige doelgroep uit de maatregel te zetten. 

Wij wijzen er ook op dat de maatregel cruciaal is voor de leefbaarheid van onze sector, de lokale diensteneconomie, die van deze voormalige federale maatregel financieel afhankelijk is gemaakt. Diezelfde maatregel vormt bovendien een hoeksteen voor de gerealiseerde tewerkstelling in sociale dienstenchequeondernemingen. Dit issue kwam in juni nog aan bod in het Vlaams Parlement.

De minister motiveert de koerswending vanuit de noodzaak om komaf te maken met misbruiken. Wij betreuren die communicatie. Ze zoemt in op randactoren. Deze analyse gaat haast volledig voorbij aan de goede praktijken van werkgevers en werknemers die vandaag op de arbeidsmarkt het verschil maken. Daarmee blijft een ontbreken van een gedegen impactanalyse een vitaal knelpunt.  

De SINE mag wel gemoderniseerd worden. Via overleg werken wij ook graag mee aan een voldoende draagvlak voor vernieuwing. Het stoort ons wel dat een koerswending wordt ingeluid zonder enige vorm van aftoetsing vooraf.

Lees het volledige arikel hier.