LDE-dagen rond doorstroom een groot succes!

Op 18 en 25 oktober verzamelden 110 begeleiders en andere geïnteresseerde medewerkers van uit de LDE-sector in Brugge en Leuven voor de derde editie van deze inspiratiedag, georganiseerd door het Vormingsfonds LDE.

Als overkoepelend thema kozen we dit jaar voor “doorstroom”, een topic dat hoog op de agenda staat van de sector. Het moment van verplichte evaluaties en doorstroomtrajecten nadert immers met rasse schreden. Na een verwelkoming lieten we VDAB aan het woord voor een toelichting bij de procedure die gevolgd wordt in het kader van de op til staande evaluaties. Een aantal zaken werden verduidelijkt, maar jammer genoeg zijn er ook nog tal van onduidelijkheden waardoor niet alle vragen konden worden beantwoord. We blijven dan ook in volle verwachting van de publicatie van de FAQ doorstroom die al een hele tijd aangekondigd wordt door het Departement WSE.

 

De belangrijkste doelstelling van de dag was om de deelnemers te inspireren door middel van goede praktijkvoorbeelden en interessante workshops. In een eerste workshop nam I-Diverso ons mee in de wereld van “Inclusief jobdesign”. Hier is in de sector veel interesse voor, het vormingsfonds blijft hier in 2019 dan ook verder op inzetten met vormingen en individuele begeleiding van ondernemingen. Daarna getuigden LDE-organisaties Effect en Werkmmaat over de manier waarop zij doorstroom hebben ingebakken in de missie en visie van hun onderneming. Dat het daarnaast ook belangrijk is om je blik te verruimen van binnen de LDE-organisatie naar je extern netwerk hoorden we in de verhalen van Manus en De Winning. We nodigden ook twee organisaties uit met een mandaat voor doorstroombegeleiding, in Brugge was dit Groep Intro en in Leuven Emino.

 

Ter afsluiting lieten we ook de vertegenwoordigers van de reguliere werkgevers aan het woord. Wat zijn hun ervaringen met samenwerking met de LDE-sector, wat verwachten zij van de LDE-sector inzake doorstroom en welke opportuniteiten en valkuilen zien zij in de toekomst . Wij onthouden alvast dat de panelleden veel opportuniteiten zien om doelgroepwerknemers te laten doorstromen naar reguliere jobs, dat samenwerking op verschillende domeinen essentieel is hiervoor en dat de reguliere sector best nog wat ondersteuning kan gebruiken, die dan weer aangeleverd kan worden door de LDE-organisaties zelf.

 

Wij vonden het een zeer leerrijke en interessante dag en hopen iedereen volgend jaar te mogen verwelkomen op de vierde editie van onze LDE-dagen!