Duurzaamheidsverslag LDE: model en FAQ beschikbaar

De huidige regelgeving lokale diensteneconomie verplicht alle LDE organisaties om vanaf 2017 jaarlijks te rapporteren over de bedrijfsvoering aan de hand van een duurzaamheidsverslag. Een eerste verslag moet opgeleverd worden op 31 juli 2017 over het jaar 2016.

Ondertussen werden in een ministerieel besluit de indicatoren en descriptoren vastgelegd en is ook het duurzaamheidsverslagmodel beschikbaar. Het departement WSE werkte hierbij een "FAQ duurzaamheidsverslag" uit die antwoorden moet bieden op de vragen die leven bij de organisaties. 

Alle informatie over het duurzaamheidsverslag: http://www.werk.be/online-diensten/tewerkstelling-en-sociale-economie/lokale-diensteneconomie/faq-duurzaamheidsverslag.

Vragen?                                                                                                                   

Sandra Vandebroek
Dienst Duurzaam Ondernemen - Departement WSE
duurzaamheidsverslag@wse.vlaanderen.be